Καλως ήλθατε - Welcome - Willkommen - Bienvenue

Καλώς ήλθατε -Welcome - Willkommen - Bienvenue



Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο Βίβλος και Επιστήμη. Σκοπός της δημιουργίας του είναι η προαγωγή της έρευνας και της γνώσης, η ανταλλαγή απόψεων και η ενημέρωση όλων όσων ενδιαφέρονται και αγαπούν την Βίβλο και αποπειρώνται να την προσεγγίσουν με τη ματιά της Επιστήμης. Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας.

We welcome you to the blogspot named Bible and Science. The purpose of it is to develop research and knowledge, to exchange ideas and information, between all those that are interested in and love the Bible and try to identify it with the eyes of the Science. We wish you a nice tour and we are expecting your comments and your remarks with special interest .



ΔΡΑΣΕΙΣ

Συνέδριο: Η Υπάτη στην Εκκλησιαστική Ιστορία,
την εκκλησιαστική τέχνη και τον Ελλαδικό μοναχισμό,
Υπάτη, 7-10 Μαΐου 2009

ΙΕ' Θεολογικό Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Mare Nostrum: Μεσόγειος και Χριστιανισμός δια μέσου των αιώνων
Πάρος 4-5 Ιουλίου 2009
Εισήγηση με θέμα:
Η εποχή των Κριτών και η καθίδρυση του θεσμού της Βασιλείας
13th Annual Medditerranean Studies Congress,
Εισήγηση με θέμα:
"The Expansion of the Medditerranean Judaism and the Synagogue of Delos"
Spain, Salamanca,  26-29 May 2010 

14th Annual Medditerranean Studies Congress,
Εισήγηση με θέμα:
Έσδρας, ο ιερέας και γραμματέας
Κέρκυρα, 25-28 Μαΐου 2011

Συνέδριο: 57η Διεθνής Ασσυριολογική Συνάντηση,
με θέμα: "Tradition and the Innovation in the Ancient Near East
Ρώμη 4-8 Ιουλίου 2011
Εισήγηση με θέμα:
The Assyrian Tree of Life and the Jewish Menorah

Συνέδριο:
Ο Προφήτης Ηλίας, ο Θεσβίτης,
Ο ζηλωτής υποφήτης του Θεού
Επί τη 300 ετηρίδι
Από της Ιδρύσεως της Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Προφήτου Ηλίου Θήρας
17-21 Ιουλίου 2011
Εισήγηση με θέμα: Ο Προφήτης Ηλίας και ο βασιλιάς Αχαάβ



15th Annual Medditerranean Studies Congress,
Pulah, Croatia

30 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2012 

Εισήγηση με θέμα: 
"The arise and the development of the biblical monotheism"





Η΄ Θεολογικό Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών
"Μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν". Ο θάνατος και η ανάσταση στη θεολογία και ζωή της Εκκλησίας.
Θήρα (6-9 Ιουλίου 2012)

Εισήγηση με θέμα: 
"Η έννοια του θανάτου στην Παλιά Διαθήκη"

ΜΑΓΔΑΛΑ







1Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΓΔΑΛΑ
28/2-15/3/2013



ΠΑΝΕΙΑΔΑ

Συμμετοχή στην ανασκαφική ομάδα του καθηγητή Ν. Π. Ολυμπίου
στην Πανειάδα (Καισάρεια Φιλίππου)
Μάιος - Ιούνιος 1996